Kancelaria zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Obsługa może mieć charakter stały, jak i doraźny.

Kancelaria obejmuje zasięgiem działania nie tylko Elbląg, ale również obszar całego kraju.

Adwokat Krzysztof Falkowski ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. Po ukończeniu studiów odbył aplikację sądową  w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu, zakończoną egzaminem sędziowskim. Następnie przez kilkanaście lat orzekał w Sądzie Rejonowym w Braniewie, najpierw jako asesor (przez 2 lata), potem jako sędzia. W trakcie kariery sędziowskiej orzekał w wydziale karnym i cywilnym, był przewodniczącym wydziału cywilnego, a także prezesem sądu. Po uzyskaniu wpisu na listę adwokatów od 01.08.2011 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką.