Prowadzimy sprawy:

1. cywilne i rodzinne, w tym:

- o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby
najbliższej,

- o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków
komunikacyjnych lub innych,

- o rozwód,

- o podział majątku wspólnego małżonków,

- spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku),

- o zniesienie współwłasności,

- o zasiedzenie,

- o eksmisję,

- inne;

2. sprawy gospodarcze;

3. sprawy karne;

4. postępowania egzekucyjne, windykacja należności.

W zakresie wskazanych powyżej spraw kancelaria oferuje: